Home

Kamphorst Appartementssplitsingen is gespecialiseerd in het vervaardigen van splitsingstekeningen. De werkzaamheden bestaan uit:

  • vooronderzoek/overleg tussen opdrachtgever en notaris.
  • meting ter plaatse, indien er geen of onvoldoende betrouwbare gegevens van de feitelijke situatie voorhanden zijn, eventueel controle/meting ter plaatse van oude bouwtekening.
  • vervaardigen van alle soorten splitsingstekeningen.
  • voorstel verhouding breuk- en stemdelen op basis van oppervlakten, eventueel naar verhouding van de waardebepaling van de appartementsrechten, dit in overleg met notaris en opdrachtgever.
  • vorming van percelen met voorlopige grenzen.
  • vorming van gehele percelen bij het afsplitsen van bouwkavels.
  • onderzoek kadastrale grenzen m.b.v. digitale meting en kartering/berekening kadastrale veldwerken bij inbreidingsgebieden.