Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat als de eigenaar besluit het gebouw te splitsen in afzonderlijke juridische eenheden. De eigenaar van een appartementsrecht heeft  de bevoegdheid tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw met/zonder toebehoren.

Appartementsrechten kunnen volgens de akte van splitsing verschillende bestemmingen hebben. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het gehele gebouw. Eveneens kunnen o.a. parkeerterreinen, kavels grond in en recreatiepark, recreatiewoningen, boxen in jachthavens in appartementsrechten gesplitst worden. Appartementsrechten kunnen alleen op een geheel perceel of gehele percelen al dan niet aansluitend gevormd worden.