Splitsingsakte

Deze wordt door de notaris opgesteld. In deze akte wordt o.a. de oprichting en de werking van de VVE geregeld met een vaststelling van het reglement en kan men lezen welk appartementsrecht van hem/haar is.

In het Modelsplitsingsreglement 2017 zijn de definities, algemene bepalingen en voorschriften opgenomen. Men kan in het reglement wijzigingen/aanvullingen aanbrengen voor wat betreft de beheerskosten, onderhoud en de gemeenschappelijkheid. Tevens zijn in de akte de aandelen (breukdelen) van de appartementsrechten opgenomen met het ontstaan daarvan, iedere eigenaar betaalt naar rato van diens breukdeel mee in de totale kosten van beheer en instandhouding van het gebouw.