Splitsingstekening

Voor het vormen van appartementsrechten is een “juridische” tekening nodig die aan de inschrijvingsvereisten van het Kadaster moet voldoen. Deze tekening geeft de juridische grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten nauwkeurig aan. De splitsingstekening is een onderdeel van de splitsingsakte en moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

Op de splitsingstekening komen per niveau/verdieping voor: o.a. woon- en bedrijfsruimten, bergingen, parkeerruimten en gemeenschappelijke ruimten. Gemeenschappelijke ruimten kunnen zijn: o.a. gangen, trappenhuizen met liften, verkeersruimten, tuin. De tekening wordt aangevuld met o.a. de situatie, schaalverdeling, eventueel ter verduidelijking dwarsdoorsneden en de soort van voorgenomen splitsing/wijziging.

Vaak worden de grote complexen onderverdeeld in een hoofd- en ondersplitsing(en), bijv. een complex dat bestaat uit woningen, bedrijven /winkels en een parkeergarage wordt ondergesplitst in 3 (onder-) verenigingen, te weten: een VvE woningen, een VvE bedrijven/winkels en een VvE parkeren, de reden daarvan is dat de ondersplitsingen een eigen administratie, beheer en onderhoud kunnen voeren voor die delen van het complex, die uitsluitend voor die specifieke VvE van belang zijn.

Een splitsingstekening kan bestaan uit meerdere bladen, dit komt voor bij grote complexen.