Vooronderzoek

Voor het vervaardigen van een correcte en deugdelijke splitsingstekening is een vooronderzoek/overleg tussen opdrachtgever, notaris en tekenaar/splitsingsdeskundige noodzakelijk.

Uit dit onderzoek kan naar voren komen dat:

  • Een splitsing van het kadastrale perceel of van de kadastrale percelen  plaats moet vinden, eventueel met voorlopige kadastrale grenzen; deze worden later definitief vastgelegd.
  • Een splitsingsvergunning vereist is; in de meeste gemeenten is dat niet noodzakelijk, is dit wel het geval dan zal er met de gemeente contact opgenomen moeten worden. Afdeling Bouw- en Woningtoezicht zal het pand bouwtechnisch inspecteren en nadat één en ander is goedgekeurd zal de splitsingsvergunning afgegeven worden; hierna kan de splitsingstekening ingeschreven worden voor het verkrijgen van een complexaanduiding.
  • Onvoldoende feitelijke gegevens (actuele  analoge- of digitale bouwtekening ) beschikbaar zijn voor het vervaardigen van de splitsingstekening, er moet dan ter plaatse gemeten worden, eventueel zal de oude bouwtekening gecontroleerd moeten worden.